Ιωάννα Μορφωνίδη
Ψυχολόγος
MSc στην Κλινική Ψυχολογία

Το Skype είναι το μέσο που χρησιμοποιώ για την διεξαγωγή της διαδικτυακής ψυχοθεραπείας, το οποίο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο http://www.skype.com/intl/en/security/.
Στην περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων από τρίτους με υπαιτιότητα του πελάτη ή παρέμβαση από hackers ή internet providers ή αποστολή μηνυμάτων σε λανθασμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν φέρω καμία ευθύνη.

Στη διαδικτυακή όπως και στην “πρόσωπο με πρόσωπο” ψυχοθεραπεία τηρείται ο κώδικας δεοντολογίας του επαγγέλματος καθώς και το απόρρητο του θεραπευόμενου. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο διάλογος μεταξύ εμού και του θεραπευόμενου, περιέχει προσωπικά δεδομένα τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ολόκληρου ή μέρους, αναφορά ή σύνοψη του υλικού αυτού χωρίς την έγγραφη άδειά μου.