Ιωάννα Μορφωνίδη
Ψυχολόγος
MSc στην Κλινική Ψυχολογία

Η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία που είναι γνωστή και ως ψυχοθεραπεία εξ – αποστάσεως,
etherapy, ecounseling, teletherapy ή online psychotherapy, είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα της ψυχικής υγείας κατά την οποία ο θεραπευτής προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη μέσω του διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα μέσω του Skype (διαδικτυακό βίντεο όπου η επικοινωνία γίνεται σε πραγματικό χρόνο).

Η ιδέα της διαδικτυακής θεραπείας αρχικά προκάλεσε  προβληματισμό στον χώρο της ψυχικής υγείας για το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει μια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, όπως συμβαίνει στην παραδοσιακή θεραπεία. Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα ήρθαν να απαντήσουν σε αυτόν τον προβληματισμό.

  1. Birgit Wagner, Andrea B. Horn, Andreas Maercker. Internet-based versus face-to-face cognitive-behavioral intervention for depression: A randomized controlled non-inferiority trial. Journal of Affective Disorders. July 23, 2013 [ ]
  2. The SHRINKRap: “Does psychotherapy via the Internet work?” [ ]

Η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία δε μπορεί να συγκριθεί με την “πρόσωπο με πρόσωπο” θεραπεία ούτε αποτελεί υποκατάστατό της. Η θεραπευτική σχέση μεταξύ ενός θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι πολύ πιο αποτελεσματική στην “πρόσωπο με πρόσωπο” θεραπεία. Όμως παρόλα αυτά μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, που περιγράφονται παρακάτω, που η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία είναι πολύ χρήσιμη.

Η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία είναι ένας σύγχρονος και ολοένα και πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τρόπος παροχής ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών, ένα άλλο κανάλι επικοινωνίας με τους ανθρώπους που γεννήθηκε ώστε η θεραπεία να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες της εποχής.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται:

  • σε άτομα που μένουν στο εξωτερικό λόγω δουλειάς ή σπουδών και αισθάνονται την ανάγκη  να επισκεφτούν ψυχολόγο και θέλουν να κάνουν θεραπεία στη μητρική τους γλώσσα.
  • σε άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δυσκολεύονται να απευθυνθούν σε κάποιον ψυχολόγο λόγω απόστασης  ή γιατί δεν επιθυμούν να βρουν κάποιον θεραπευτή στη περιοχή τους.
  • σε άτομα που οι ρυθμοί της ζωής τους είναι τέτοιοι που μπορεί ο τόπος διαμονής τους να αλλάζει συνεχώς με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια σταθερότητα και να δυσκολεύονται να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία ή να μείνουν δεσμευμένοι σε αυτήν.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν ενδείκνυται:

  • Η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία δεν ενδείκνυται για άτομα με ψυχικές διαταραχές που απαιτούν φαρμακευτική αγωγή και συχνή “πρόσωπο με πρόσωπο” παρακολούθηση ψυχοθεραπευτή/ψυχιάτρου, για άτομα με εξαρτήσεις ή αυτοκτονικές τάσεις. Στα άτομα αυτά συνιστάται ο παραδοσιακός τρόπος ψυχοθεραπείας.